Liaocheng City Hyz Bearing Co., Ltd.
  • AddressLinQing City YanDian Town,LiaoCheng City,Shandong,China
  • Factory AddressLinQing City YanDian Town,LiaoCheng City,Shandong,China
  • Worktime9:00-18:00(Beijing time)
  • Phone(Working Time)86-02-7234278
  • Phone(Nonworking Time)86-13598558747

100x140x40 bearing dimensions tolerances

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 100x140x40 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 100x140x40 bearing

NSK NNU4920 Bearing 100x140x40 Cylindrical Roller BearingsPart Number NNU4920 Cylindrical Roller Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 100 Outside diameter OD D 140 Thickness 

NA4920 Needle Roller Bearing 100x140x40 Needle - eBayMachined type needle roller bearing NA4920, the inner diameter is 100mm, the outer diameter is 140mm, width of the cone (inner ring) is 40mm, and the outer NA4920 Needle Roller Bearing 100x140x40NA4920 Needle Roller Bearing 100x140x40. NA4920 Needle Roller Bearing 100x140x40. Larger Photo. NA4920 Needle Roller Bearing 100x140x40

@@@@@@@@
SBCkHRbN
3210 A-2RS1/C3 - - - - - - - -
6328 M/C3 - - - - - - - -
3310 A-2RS1/C3 - - - - - - - -
81216 TN - - - - - - - -
E-P4B-TRB-4 15/16 - 6.2500 in - - - - - -
SAFS 22222 - - - - - - - -
NUTR 45100 X - - - - - - - -
YEL 215-215-2F - - - - - - - -
2203 ETN9/C3 - - - - - - - -
YCJ 7/8 SGT - - - - - - - -
6319/C4 - - - - - - - -
E2.6000-2Z/C3 - - - - - - - -
NCF2928V - 0.9100 in - - - - - -
SIKAC 22 M - - - - - - - -
7236 BCAM - - - - - - - -
6208-RS1/C3 - - - - - - - -
1308 ETN9/C3 - - - - - - - -
SALKAC 10 M - - - - - - - -
6310/C4 - 4.1563 in - - - - - -
9103KDD - 1-17/32 in - - - - - -
W202PP - - - - - - - -
3212 A - - - - - - - -
23030 CCK/W33 - 5.748 Inch | 146 Mil - - - - - -
311 NR - 4.4688 in - - - - - -
SAF 1618 - - - - - - - -
205W - - - - - - - -
NUTR 35 X - - - - - - - -
6410/C3 - - - - - - - -
23176YMBW507C08 - - - - - - - -
23140 CCK/C3W33 - - - - - - - -
23236 CC/C3W33 - - - - - - - -
NATR 10 PPXA - - - - - - - -
SALKAC 12 M - - - - - - - -
HTA922ADB/G016P4L - - - - - - - -
hm516410 - - - - - - - -
22216-E1 - - - - - - - -
23960-B-MB - 42.9 mm25.7 kN - 155 mm - - -
51213 - - 62 kN - - - - -
32004-X - - - - 89 mm - - -
32304-A - - - - - - - -
32318-A - - - - - - - -
61813-Y17 mm34 mm - - - - - -
QJ317-N2-MPA - 19.84 mm16.67 mm - - - - -
23238-B-K-MB27.7 mm - 43.55 kN - - - - -
22312-E1-C325.4 mm65.1 mm52.5 kN - 69.9 mm - - -
NUP311-E-TVP2 - 34 mm - - - - - 11,5mm
61822-Y - - - 8 mm - - 16.4 mm -
2309-2RS-TVH - 49.2 mm35.1 kN - - - - -
6203-Z-C319 mm49.2 mm21 mm - - - - -
NJ206-E-TVP2 - - - - - - - 17mm
6203-C-2HRS - 49.2 mm - - 105 mm - - -
3309-DA - - - - - - - -
S6206 - - - - - - - -
51101 - - 14 kN - - - - 12mm
30217-A - 65.1 mm - - - - - 20mm
7305-B-JP - 31 mm12.8 kN - - - - -
51148-MP - - 14 kN - - - - 11,5mm
6205-2Z - 55.6 mm43.55 kN - - - - 19mm
2203-TVH - - - - - - - -
22344-K-MB14.3 mm34 mm - - - - - 12mm
61912-2RSR - 29 mm - - - - - 17mm
6306-2Z - 16 mm - - - - - -
7207-B-TVP - - - - - - - -
2317-M - 38.1 mm - - - - - M14
7318-B-MP-UA24.6 mm - - - - - - -
53324-MP15.9 mm - - - - - - 14mm
61904-2RSR - - - - - - - -
B2024-2419 mm49.2 mm31.85 kN - 188 mm - - -
M6072-5217.5 mm - - - - - - -
HFL-36 mm22 mm - - 22.2 mm - - 9mm
10H 1-15/16 - 31 mm - - - - - -
1818GS 1/4 - 49.2 mm25.7 kN - 180 mm - - -
B46-6 - 49.2 mm - - 181 mm - - 15mm
M6472-48 - - 15.8 mm - - 500 mm - -
HF-7G - 32.79 mm - - - - - -
FB-68-5 - 42.9 mm25.7 kN - - - - 14mm
PB-5608 - - 72.5 kN - 88.9 mm - - -
HM-5C - - - - - - - -
M3644-48 - 20.17 mm14.29 mm - - - - -
FB-812-8 - - 52.5 kN - - - - 23mm
M3944-4018.8 mm - - - 47.6 mm - - 17mm
M913-1014.3 mm - 11.9 kN - - - - 11mm
M1621-16 - 20 mm - - - - - -
B813-8 - - - - - - - -
NX6019M - - 12.8 kN - - - - -
MS76 - - - - - - - -
M2436-40 - 16 mm - - - - - -

SL014920 - Needle Bearing - 100x140x40 - Emmett EnterprisesEmmett Enterprises SL014920 - Needle Bearing - 100x140x40 [SL014920] - This type of bearing is suitable for middle or low speed with heavy load condition

SKF Cylindrical Roller Bearing NNU4920(100x140x40Find the best selection of SKF cylindrical roller bearing NNU4920(100x140x40) NNU4921(105x145x40) NNU4922(110x150x40) drawings here at KAISYUANNA4920 Needle Roller Bearing 100x140x40 - AmazonNA4920 Needle Roller BearingOne Bearing Machined type needle roller bearing NA4920, the inner diameter is 100mm, the outer diameter is 140mm, width of 

Top Products

@@@@@@@@
NSKFYHFKLKOYOISO
ZBR220774MSC-20CZPS5700FZB220305QMFX22J408ST
ZP9115FRFP 70MMKHT9521536BMP5208QMFX10J115SEN
ZEF210882FB-20R RMZPS2300FMAT621159QMPG34J607SEO
MBR5315A66CTMD 7YZF5311MHT9230024QAAC13A060SEM
ZT32103SFC-35MT115315MPS5407YF66QAFY11A204SM
ZBR220782AR-3-115MEP2307F74MF5408YQVC16V075SEB
MA521548RFBA 300A10307ZEF2108QVC19V080SM
KP5215MST-32TCMB2311R48ZAS6311FQVCW16V212ST
ZFS5200MP-311CMAS2090MMFMHT125407Y18QMFX15J211SEM
ZEP2102ERX-14 HIYMB2400SQMCW22J408SEOQVVFK17V075SN
ZNT9221524EMP-24TCMP5215F66QMF22J407SETQVFC17V212SO
ZPS5115FSEHB-2155407YU82QVVFL11V050SECQMFL09J111SC
KFS9208USRB5000E-102-CMEP3115QMPXT15J215SEBQMPX34J180SEO
MB2012R48CRBFTS-PN31ZPS3107QVP19V085SEOQVPG28V415ST
MP5111USFBE5000E-400-CMBR6211QVVPXT14V208SCQVVP16V211SEB
KA221572TB-207CMBR240082QVFXP22V312SEOQVFY19V304SB
ZMC3115USRBF5520A-307ZPS9600FQAASN22A110SEMQVVPN26V407SB
ZA5207MFP-48CMT32104QVVFX22V400SMTAFK20K304SET
MBR6307SFT-13CMB6203QVVPF28V130SEBQAC11A204SET
MP6215FNP-10C CRZPS6403YFQVFC26V110SBQAF10A050SN
STH-22-9SPM-28 CXUMBR211540QAAFL18A090SEBQAF18A307SO
ERX-31T HIERX-28 XLOZHT115100MM12QAFY13A060SCQMF13J208SEN
MSF-55CSFT-20RC RMZMC2308QVVFK13V204SECQVP19V308SB
TRE 7NEDPBA 303-2MBR560740TAFK17K070SECQVVMC17V211ST
SFT-27 DRTER-209BMP5515FQVVPL19V080SECQVCW19V090SC
ER-20RTCSP-20TCZAS6207QMFY15J075SEBQVFKP17V075ST
RPB 115-2CRPLF-PN20KB6207QVFXP11V200SEOTAFKP17K300SEC
NP-18CSF-28CZA211572TAPK20K307SETQMFX15J070SEC
CRPS-PN24 SAR-207TMCBMB2207QVVF26V115STQVVC14V207SN
FB-17CFB-204CZNT8220636QVVP22V311SCQVFX26V407SEN
NPL-15CUSFCE5000-200ZHT9221530QVVFL22V315SOQAAPX26A500SN
SFC-31CNPL-19 RMMP5700F66QMFX10J200SEMQAAFL10A200SN
AR 7RPB 208-C4ZAS530304QMFY22J110SEMQVVSN28V415SO
USFCE5000-212-CCTMDL 4YBMHT11531518TAMC13K060SEMQVPF19V303SN
USFC5000AE-300MSPD-48CMD2215QATU15A075SETQVFX26V407SEO
ERX-47 HIUSFB5000E-315-CZCS5208TAFC22K100SCQVVCW26V408SO
MSFD-192-012CZP9503FQMPX15J300SBQMPX34J608SEB
USRBE5000A-200-CUSFC5000AE-107ZF6303QMP09J112SETQVPL16V211SEM
CFFL 5NMST-19ZPS5207FBQMTU22J115SMQVVTU22V311SEM
SFC-245208TMCZF9407SQVC26V110STQVPG13V055SB
MFP-46C5211TMAMPS5507FQAAPXT13A060SNQAAPR13A065SEB
CRFTS-PN24TSFT-207CKA3307FQVPX19V303SCQVVPH11V200SN
CTFDL 8SF-20RBEV DRYBMPS5207FQVVFK20V080SETQVF11V200SET
MP-16 CSKTB-25CZBR540068QMPF22J115STQAAF15A212SEC
SP-215SFC-25CKB3207TAPG26K407SNQVSN26V110ST
NP-8C CRZT139407ZEP6207QVC14V208SCQAACW15A070SEM
TFL 10MP5507FMF5303STAPK15K208SBQAATU18A308SEO
ARE 10NMEP6315FMNT9221536QVVMC20V090SMQMFL11J204SEC
MFPD-64ZPS9208MA3215QMC11J204SETQVFKP22V311SET
SFT-207MEF2215MEP2204TAMC17K215SMQMCW09J112SEC
STH-32T-18ZFS5200S78MPS5500FQAFYP15A300SETQVVCW12V203SEN
MSC-316ZPS5215ZEP9315YFQAMC18A080SBQVFKP11V050ST
MST-28KA2115ZN62115QMTU20J100SECQAAPX13A208SEC
3-211DAMP5507FZB2102SQAAF15A070SECQAAPX26A415SEO
USFB5000-308-CMEP5407YF67ZA211578QVSN12V055SETQVVFK15V065ST
CFML 16T2215UMA2307FA66QVFXP19V080SMQVPR19V085SEM
ST-31MA2070MMFZB2203QATU15A215SENQVVTU19V080SN
NP-35TC CRZAS2303ZP5307FQAAPXT13A060SMQVVCW16V215SEM
USRBF5000-215KT82207ZT1053070540QASN20A312SCQAPR18A090SC
MFC-32TBMA2200MPS5115FQVF12V055SNQAFYP09A040SM
ERX-23 LOZPS5700FZB220305QMMC15J070STQVPH26V408SEO
CRFCF-PN28KHT9521536BMP5208QASN10A200SMQAMC13A065SEO
MSC-20CZPS2300FMAT621159QMPF30J515SETDVF15K065SC
RFP 70MMZF5311MHT9230024QAAFX15A070SENQVPA28V125SM
FB-20R RMMT115315MPS5407YF66QAAFL18A307SETQAC09A111SEM
CTMD 7YMEP2307F74MF5408YQMFX22J408STQAPF15A075SEM
SFC-35A10307ZEF2108QMFX10J115SENQVVTU22V315SEM
AR-3-115MB2311R48ZAS6311FQMPG34J607SEOQVMC22V400SEM
RFBA 300MAS2090MMFMHT125407Y18QAAC13A060SEMQVSN16V070ST
MST-32TCMB2400SQMCW22J408SEOQAFY11A204SMQMFY26J415SEC
MP-311CMP5215F66QMF22J407SETQVC16V075SEBDVC20K090SET
ERX-14 HIY5407YU82QVVFL11V050SECQVC19V080SMQMFX15J300SEM
EMP-24TCMEP3115QMPXT15J215SEBQVCW16V212STQMP18J080SM
SEHB-215ZPS3107QVP19V085SEOQMFX15J211SEMTAFB22K100SEM
USRB5000E-102-CMBR6211QVVPXT14V208SCQVVFK17V075SNQVVPF22V311SEB
CRBFTS-PN31MBR240082QVFXP22V312SEOQVFC17V212SOQVVFB20V090SEB
USFBE5000E-400-CZPS9600FQAASN22A110SEMQMFL09J111SCQAPF15A215SEC
TB-207CMT32104QVVFX22V400SMQMPX34J180SEOQMCW15J211SEC
BOSTON GEAR FB-610-10 Sleeve Bearings REXNORD MB2012R48 Flange Block Bearings SKF FPXB 300 Angular Contact Ball Bearings
Vickers 20V11A-1A22R Vane Pump Timken hm516410 Bearing